Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het scheen evenwel niet te gaan met de schoolbaden. In 1904 n.1. stelden B. en W. voor, „na herhaalde briefwisseling met de Distriktschoolopziener en met enkele hoofden van scholen", om met de afdeling van Het Witte Kruis een regeling te treffen, waardoor leerlingen der 2e en 3e Tussenschool en van de kosteloze school letter C geregeld gebruik zouden kunnen maken van het douchebadhuis aan het Leidsche plein, welk voorstel door de Raad werd aangenomen.

In 1912 vroeg de Afdeling van Het Witte Kruis subsidie aan voor een te bouwen 3e Badhuis aan de Schotersingel en wilde aan de Gemeente bij inwilliging van het verzoek de beschikking geven over 40.000 kosteloze schoolbaden, terwijl bij eventueel meerder gebruik voor elk bad 5 cent verschuldigd zou zijn. Ook dit voorstel werd door de Raad aangenomen.

Het baden geschiedt buiten de schooluren en wel op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Yrijdag van 4 tot 6 en op Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur. Op de scholen worden kaarten uitgereikt, waarmee de kinderen in groepen van hoogstens 20 naar het bad gaan. Het toezicht wordt uitgeoefend door niet-onderwijzers.

Het aantal genomen schoolbaden bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

1904 7000 1911 18492

1905 14916 1912 16164

1906 13143 1913 17052

1907 16368 1914 15959

1908 16836 1915 19041

1909 17652 1916 24420

1910 ? 1917 22497

(De sterke vooruitgang in 1915 en volgende jaren komt, doordat 10 September 1915 het 3e Badhuis aan de Schotersingel werd geopend.)

Wat het percentage badende kinderen betreft, dit is voor de verschillende scholen zeer uiteenlopend. Wanneer men per jaar

Sluiten