Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 weken vakansie rekent en de twee eerste leerjaren uitschakelt, omdat pas in het derde leerjaar wordt begonnen met baden, dan komt men voor 1917 tot de volgende cijfers: school 2: 43 °/0, school 3: 21 °/0, school 4: 29 °/0, school 5: 53 °/0, school 6: 6 °/0, school 7: 6°/0, school 10: 2 °/0. Volgens onze korrespondent vindt het lage percentage van sommige scholen z'n oorzaak vermoedelik in de grote afstand tussen school en badhuis.

MIDDELBURG. In 1898 richtte de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Middelburg een Volksbad op, waar ook gelegenheid werd gegeven tot het nemen van schoolbaden. Afzonderlike subsidie hiervoor geeft het Gemeentebestuur niet: alleen wordt reduksie gegeven op het water en in ruil daarvoor is het Bestuur verplicht gratis baden te verstrekken aan de kinderen van de kosteloze scholen B, I en K. Deze ontvangen op de school de toegangskaartjes en gaan dan buiten schooltijd onder toezicht van de badmeester of diens vrouw baden.

Het aantal verstrekte schoolbaden bedroeg sedert 1909:

1909 1834 1914 1476

1910 1849 1915 1793

1911 ontbreken 1916 1902

1912 1422 1917 1397

1913 1348 1918 1174 ROTTERDAM.

Het Volksbadhuis te Rotterdam is opgericht door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en werd in Oktober 1893 in gebruik genomen. Naast baden voor volwassenen werd ook de gelegenheid opengesteld voor kinderbaden. De prijs van deze kinderbaden was 5 cent. Er werd evenwel in den beginne weinig gebruik van gemaakt en daarom werd een proef genomen met kosteloze kinderbaden, met zeer mooi resultaat. De financiën lieten evenwel niet toe op deze wijze voort te gaan en daarom werd het verstrekken van kosteloze kinderbaden gestaakt.

Sluiten