Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze proef beviel evenwel slecht. De badmeester beklaagde zich aan de scholen over het slechte gedrag van de leerlingen( terwijl van de scholen weer klachten uitgingen over de badmeester. Deze wrijving heeft tengevolge gehad, dat in 1913 met het verstrekken van schoolbaden is opgehouden. Alleen de school voor Haveloze kinderen en de Tehuizen voor schoolgaande kinderen maken nog gebruik van de baden.

Het aantal schoolbaden, (waaronder niet begrepen zijn de kinderbaden) bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

1906 8542 ( 9°/0 kosteloos) 1910 8133 (27°/0 kosteloos)

1907 7827 (20°/0 „ ) 1911 ontbr.

1908 6667 (26°/0 „ ) 1912 7185 (48°/0 „ )

1909 4535 (32°/0 „ ) 1913 4159 (89% „ )

UTRECHT.

Het eerste Volksbad te Utrecht, aan het Koekoeksplein, werd 18 Julie 1904 geopend. De stoot er toe werd gegeven door de afdeling Utrecht van de Oranjebond van Orde, die al spoedig haar taak overdroeg aan een nieuw gestichte vereniging, n.1. de Vereniging voor Volksbaden. De Gemeente gaf onder meer een jaarlikse subsidie van f3000, waarvoor ten behoeve van door B. en W. aangewezen openbare en bizondere scholen in het Volksbadhuis baden, berekend tegen 6 cent per bad, zouden worden verstrekt, tot een maksimum van 50.000 baden per jaar. Met B. en W. was een regeling getroffen, waarbij bepaald werd, dat tegen het einde van elke schooltijd groepen leerlingen naar het badhuis zouden worden geleid, dat gedurende die uren dan ook uitsluitend voor die leerlingen beschikbaar was gesteld. De onderwijzers namen de taak van het geleiden bereidwillig op zich.

Het tweede Volksbad, gelegen aan de Zonstraat, werd 13 Desember 1913 geopend; de Gemeente verhoogde de subsidie voor 1913 tot f3750 en voor de volgende jaren tot f6000. Op 12 Februarie 1916 werd een derde badhuis in de Kanaalstraat geopend, en de subsidie verhoogd tot f9500.

B. v. 0. Rapport Schoolbaden.

Sluiten