Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Mei 1916 werd met het Gemeentebestuur een regeling getroffen, waarbij het bezoek van leerlingen van openbare en bizondere scholen, dat tot dusverre steeds groepsgewijs — en dan meest en liefst onder toezicht van het onderwijzend personeel — plaats vond, in het vervolg, wat de oudere leerlingen betrof, ook zelfstandig zou kunnen geschieden. Daarbij werd bepaald, dat de 10.000 kuipbaden, waarover de Gemeente ingevolge de voor het badhuis aan de Kanaalstraat verleende subsidie de beschikking kreeg, voornamelik voor de meisjes bestemd zouden zijn, en dat deze kuipbaden ook in het badhuis aan de Zonstraat zouden mogen genomen worden. Voorts werd bepaald, dat deze regeling ook van toepassing zou zijn op leerlingen van herhalingscholen en van middelbare vakscholen.

Het aantal schoolbaden bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

1904 17307 1911 32303

1905 35667 1912 35380

1906 30284 1913 34813

1907 30746 1914 37563

1908 31101 5 1915 32306

1909 27567 1916 64573

1910 30675 1917 60357

Van de 64573 baden, in 1916 verstrekt, werden 55165 sproeibaden onder toezicht genomen, 6279 sproeibaden zelfstandig, terwijl 3129 kuipbaden werden verstrekt.

Voor 1917 bedroegen deze getallen respektievelik 48929, 8047 en 3381.

Van de zelfstandig genomen sproeibaden werden in 1916 en 1917 respektievelik 746 en 535 genomen door leerlingen van de middelbare scholen.

Voor de volledigheid maken we nog melding van wat er in de volgende Gemeenten op het gebied van schoolbaden gedaan is of gedaan wordt.

Sluiten