Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. DE INTERNE REGELING

Hebben we in het vorige hoofdstuk de verschillende systemen, nagegaan, en aangegeven, aan welke eisen een goed ingericht schoolbad moet voldoen, tans wensen we een en ander in het midden te brengen over de interne regeling.

In de eerste plaats dan: moet het baden geschieden onder schooltijd of buiten de schooluren?

Wanneer we de verslagen van de verschillende Verenigingen voor Volks- en Schoolbaden nagaan, dan blijkt, dat de Besturen algemeen van oordeel zijn, dat het baden onder schooltijd de deelname ten zeerste bevordert. We laten hier enkele gedeelten uit bedoelde verslagen volgen:

Uit het verslag van Arnhem over 1911:

„Procentsgewijze is het aantal schoolbaden slechts een weinig hoger, van de meeste scholen is het procent zelfs gedaald en ware men aan school 14 niet begonnen met het baden onder schooltijd, dan zou het procent baden inplaats van ruim 14, ongeveer 12 hebben bedragen. Daarom besloot men in Maart, een proef te nemen met het doen bezoeken van 't schoolbad door de leerlingen onder de gewone schooltijd. En sedert die tijd gaan er elke week van de 450 leerlingen ruim 300 geregeld van het bad gebruik maken. We hopen, dat andere scholen eerlang het voorbeeld van school 14 zullen volgen."

Uit het verslag van Dordrecht over 1915:

„Opmerkelik bij de schoolbaden is, dat het aantal jongensbaden dat der meisjes met ruim 9000 overtreft. Dit cijfer pleit voor de gunstige maatregel om de jongens in het handwerkuur voor de meisjes onder schooltijd door de onderwijzer naar het badhuis te doen geleiden. Op een enkele uitzondering na nemen daar alle jongens aan deel.

Zou ook voor de meisjes die maatregel niet te treffen zijn? Wel zijn voor haar de vrije Woensdag- en Zaterdagmiddag beschikbaar, maar dan zijn ze tuis en worden dikwijls door allerlei

Sluiten