Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer is kortelings de medewerking van de Distrikts-schoolopziener ingeroepen."

Idem over 1907.

„Het over het gehele jaar 1907 bereikte cijfer van 7827 schoolbaden is in verband met de verwachtingen inderdaad bedroevend gering, zijnde de kwijning altemaal het gevolg van de omstandigheid, dat de baden buiten de schooltijden moeten worden gebruikt en zulks al te bezwarend is voor het als begeleiders optredende onderwijzend personeel."

De heer Fischer, Sekretaris van de Vereniging „Volksbad" te 's-Gravenhage, schrijft ons: /fj"Sg

„Zeer sterk komt de invloed van het baden onder schooltijd aan het licht bij de school aan het Kortenbosch. Door de leerlingen van die school werden genomen:

in het jaar 1916: 641 baden, (in badhuis l, buiten schooltijd)

1917: 498 „ id.

1918: 1130 „ id. tot 3 Junie 1918

Sedert 3 Junie gaan deze kinderen onder de schooluren baden in het badhuis aan de Hemsterhuisstraat, en nu krijgen we de volgende cijfers:

in de maand Junie 1918: 948 baden.

Julie

Augustus

September

Oktober

November

Desember

968 geen 832 557 60 160

(vakansie)

(begin griep-epidemie)

(griep-epidemie)

( id. )

En Dr. Ruysch, voorzitter van de Vereniging voor Volksen Schoolbaden, verklaarde in een rede over het schoolbadwezen in Zweden en Noorwegen: „Evenals in het Buitenland moet men er in Nederland toe komen, het baden toe te staan tijdens de schooltijd. Dat is de enige manier om algemeen het baden in te voeren, evenals gymnastiek, etc."

Sluiten