Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dit toezicht biedt nog meerdere voordelen. Doordat de kinderen zich geheel moeten uitkleden, is de onderwijzer in staat, nauwkeurig na te gaan, hoe het gesteld is met de onderkleding van zijn leerlingen. En de ondervinding heeft geleerd, dat het daarmee soms allerdroevigst is gesteld. Is dat dan niet een prachtige gelegenheid voor de onderwijzer, om na te gaan, hoe het met de onderkleding is gesteld en zo nodig, zich te wenden tot het Bestuur van de Vereniging voor Kinderkleding, ten einde hierin te voorzien ?

Een ander voordeel is, dat de onderwijzer in staat is, z'n kinderen van top tot teen op te nemen, ten einde na te gaan, of zich ook lichamelike afwijkingen voordoen, Een korte mededeling aan de ouders of aan de schoolarts kan dan meestal nog veel voorkomen.

En het belangrijkste voordeel is ongetwijfeld dit, dat de ouders er veel gemakkeliker toe zullen overgaan, hun kinderen te doen baden, als ze weten dat dit gebeurt onder geleide en onder toezicht van de onderwijzers(essen) van de eigen school. De deelname zal dus belangrijk toenemen, en dat moet niet worden onderschat. Wat geeft het al, dat men schoolkinderbaden instelt, maar tegelijk niet zorgt, dat de deelname zo groot mogelik wordt ?

Hoe het gaat met het toezicht, indien het uitgeoefend wordt door niet-onderwijzers, daarover deelt Dr. de Groot, Arts te 's-Gravenhage, in zijn brochure „Over Schoolbaden", het volgende mee. „De jongens, die er zonder geleide komen baden (in het badhuis aan de Z. W. Buitensingel te 's-Gravenhage) halen allerlei kattekwaad uit en maken het de badman danig lastig". „Als er maar een onderwijzer bij is, Mijnheer" verklaarde deze mij, „al is hij niet grooter dan zo, dan is het dadelik heel anders". Arnhem schrijft in een van de jaarverslagen, dat het er wel eens rumoerig is, maar het is dan voldoende, even de Politie er bij te halen!

Het komt ons dan ook zeer gewenst voor, dat het toezicht wordt uitgeoefend door de onderwijzers en onderwijzeressen. En op een enkele uitzondering na zullen deze zich hiervoor ongetwijfeld beschikbaar stellen. De ervaring in verschillende plaatsen

Sluiten