Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Op zijn vroegst overmorgenavond; een deel is al hier, genoeg voor één schuit. Misschien is het beter als we niet gezamenlijk overvaren. Is „de Havik" al weer in orde?" vroeg hij, terwijl hij ging zitten.

„De Havik" was een der grootste smokkelvaartuigen en had kort te voren in een gevecht met een douaneschip aanzienlijke schade opgeloopen.

Will knikte van neen. „Nog in geen week zeewaardig, jongen!"

„Dan maar „De Pauw", „De Slanke Anny", „De Margaretha" en ..."

„„De mooie Emily" gaat toch zeker ook mee?" vroeg Bill met een schuinen blik op den Haai.

„Waarachtig!" zei Bob Waters luchtig. „Ze danst als een eend op het water, daar ginds in de haven."

„De haaien zullen haar voorloopig niet te pakken krijgen," ging Bill voort; hij had het land aan den Haai en benijdde hem diens rijkdom. Daarom zocht hij een twist uit te lokken.

Maar de Haai uitte slechts een ruwen vloek, bromde nog wat na en liet door Molly voor de zooveelste maal zijn gro»glas vullen.

„Jongens, wat zouden zij in Holland graag zulke lekkere tabak rooken," zei hij, om het gesprek op een ander onderwerp te brengen, terwijl hij met smaak aan zijn pijp trok.

Op dit oogenblik deed een geweldige windvlaag den rook van den schoorsteen der keuken, die aan de gelagkamer grensde, naar binnen slaan; in een oogwenk was het kleine vertrek met een smerigen, stinkenden smook bedekt.

De storm was nu allerhevigst geworden.

Bijna zonder ophouden gierden en loeiden de steeds krachtiger wordende windvlagen om het gebouw en deden de binten en spanten akelig kraken, knarsen en piepen.

Will had een paar malen door het venster met de gore, lichtgroene ruitjes naar buiten gekeken en zag hoe de golven met geweld en woede, in driftige opvolging, over elkaar heenrolden en tegen de kust braken, terwijl het witte schuim naar alle kanten spatte. De lucht was vaalgrijs en het licht van de ondergaande zon, in flauwe, valsche tinten over het onstuimige water vallend, gaf iets somber onheilspellends aan de grauwgrijze, driftige golven.

Sluiten