Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Met dit weer is het onmogelijk. Hoor hoe de storm loeit! De wind staat vlak op de kust en vijf minuten nadat wij uitgevaren zijn, zou de schuit al op de rotsen te pletter zijn geslagen. Zijt gij gewond P" vroeg hij, toen Lankhurst weer naar zijn borst greep. „Daar ligt bloed op den grond..."

„Ja... de schoft heeft mij hier met zijn degen een stoot toegebracht vóór ik hem naar de andere wereld hielp, de ellendeling! Hier aan mijn hand kreeg ik een schampschot, dat beteekent niets," vervolgde hij en hief het bloedende lichaamsdeel omhoog.

„Molly, geef een schoone doek, als je die ten minste in huis hebt, en wat water met brandewijn, vlug," gelastte Bob Waters; de dikke waardin mopperde wel wat tegen maar bracht toch binnen enkele minuten het gevraagde.

Bob had intusschen de jas en de onderkleeding van den kapitein losgemaakt en onderzocht de wonde.

,'t Valt mee," verklaardde hij daarna, „nog een duim verder en je hadt het niet tot hier gebracht, kapitein. Je hebt heel wat bloed verloren, maar dat komt wel terecht. Hier, neem een slok brandewijn!"

Vlug en handig wiesch hij de wonde schoon en verbond de gekwetste plaats, terwijl Bill de gewonde hand op dezelfde wijze verzorgde.

Kapitein Lankhurst was intusschen wat bijgekomen en zijn stem had meerdere vastheid gekregen.

„Komt mannen, er is goud te verdienen. Wie waagt het? Al zou ik maar in Calais kunnen komen ?"-

„Dan zou je in handen van Bonny's troepen vallen. En dat als Engelsch kapitein! Nee, als het moet, dan naar Holland. Maar waarachtig, 't gaat niet! 't Is letterlijk onmogelijk 1"

„En hier kan ik je ook niet houden, kapitein," zei Molly, zich in het gesprek mengend.

De herberg stond toch al in geen besten reuk!

Het slachtoffer van Lankhurst' wraak had tal van aanhangers en vrienden, die ongetwijfeld hun uiterste krachten zouden inspannen om hem te wreken; men moest zich zelfs verwonderen dat de vervolgers hem nog niet op het spoor waren. Werd het bekend dat de kapitein in „Het Gouden Anker" een tijdelijke schuilplaats had gevonden, dan zouden

Sluiten