Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen de beide echtgenooten in. Virginie werd teleurgesteld in haar illusies omtrent een rijk en weelderig leven en weet haar teleurstelling aan Archibald, die, van zijn kant, gewend om verkwistend te leven, voortdurend gekweld werd door zijn schuldeischers. Er kwamen geen kinderen, en dagen gingen om waarop Archibald zijn vrouw zelfs niet zag. Eindelijk kwam de crisis.

Virginie had een liaison aangeknoopt met een der ministers, een man bekend om zijn zedeloosheid en verdorvenheid.

Weldra was het een publiek geheim; alleen Archibald bleef onkundig omtrent den misstap van zijn vrouw, die haar schulden liet betalen door haar almachtigen minnaar.

Toen echter op zekeren dag, waarop kapitein Lankhurst deel moest nemen aan groote manoeuvres, de minnaar met Virginie een uitstapje naar een der badplaatsen zou maken, verried een wraakzuchtige bediende aan zijn meester wat de ontrouwe vrouw voornemens was.

Lankhurst, gekrenkt in zijn ijdelheid, in fel hatende woede, besloot onmiddellijk wraak te nemen op het schuldige paar zonder een oogenblik te bedenken, hoe gevaarlijk het was een man van de hooge positie, die Virginie's minnaar bekleedde, aan te vallen.

Hij liet zijn paard zadelen, joeg Virginie en haar verleider achterna. Binnen het uur had hij ze al ontdekt en toen Virginie hem achter zich zag aankomen, gaf zij een schreeuw van angst. De minister keek om en lachte den kapitein hardop uit, reed op hem toe en schoot kalm zijn pistool af. Het schot trof Archibald aan de hand. Vóór de kapitein zich te weer kon stellen, kwam zijn tegenpartij met getrokken degen op hem toe en alleen door zijn paard te wenden ontkwam Archibald den dood; toch ontving hij een ernstige wonde in de borst.

Thans echter razend van woede en wraakzucht, hief hij zijn pistool op en trok af. De minister bijna k bout portant in de borst getroffen, stortte ruggelings uit den zadel en viel met een doffen slag op den harden grond; Viginie's paard, verschrikt door den knal van het schot, ging er van door en wierp zijn berijdster af, die met het hoofd tegen een boom sloeg en zich den schedel verpletterde.

Archibald verloor geen tijd met naar zijn beide slachtoffers om te zien.

3

Sluiten