Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon zich niet verzadigen aan het genot, Virginie's mooie lichaam zoo vlak bij zich te weten, haar stralende oogen lachten hem toe, haar mooie, roomblanke hals lokte uit tot kussen.

Maar hoezeer Virginie hem ook aanmoedigde, hoe duidelijk zij ook liet merken, dat hij haar niet ongevallig was, elke kleine vrijheid, die Archibald zich trachtte te veroorloven, wees zij onverbiddelijk terug. Haar coquetterie, gepaard aan haar verblindende schoonheid, maakten Archibald halfdol en wakkerden zijn begeerte aan om die verlokkend mooie vrouw te bezitten.

_Nog een paar malen had hij een poging gewaagd om Virginie over te halen in het geheim een wat meer vertrouwelijken omgang met hem te hebben maar zonder succes.

De jonge vrouw liet hem duidelijk gevoelen, dat zij geen bezwaar had hem ter wille te zijn maar... alleen langs den weg van verloving en huwelijk.

Archibald, halfkrankzinnig van liefdesverlangen, aarzelde niet, vroeg aan haar verwanten hun toestemming tot zijn verloving met Virginie en werd zonder veel bezwaren aangenomen.

Zij huwden zoo spoedig mogelijk, vertrokken naar Engeland en voor Archibald was het eerstvolgend jaar een tijdperk van gelukzaligen liefderoes.

Voor Virginie minder.

Vrij koel van temperament koesterde zij in de eerste plaats begeerte naar weelde, invloed en hulde. Dit alles viel haar ten deel en Archibald verheugde zich met haar in de bewondering der mannen en de afgunst der vrouwen.

Totdat Archibald's vader stierf. Het bleek dat er van een leven van luxe en verkwisting geen sprake meer kon zijn; Archibald's schuldeischers, die op het overlijden van den ouden Lankhurst gewacht hadden, gingen hem dringend lastig vallen, toen het bleek dat de erfenis vrij klein was.

En hiermede begon voor Archibald de ellende.

Virginie toonde zich bij den dag onverschilliger tegen hem, ging haar eigen weg, verweet hem, dat zij armoede leed, dat zij veel liever in Vlaanderen gebleven was, dan dat zij nu haar leven moest doorbrengen, als een burgerjuffrouw in het nattige, mistige Engeland.

Archibald hoorde haar onbillijke verwijten meestentijds on-

Sluiten