Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den minister, dien hij door zijn pistoolschot getroffen had, hem naar het leven zonden staan. Zijn ouders waren gestorven, zijn vrouw was dood,' kinderen had hij niet, niets bond hem aan het leven, zonder geld, zonder positie, (hij zou natuurlijk' a s officier gecasseerd worden) bijna als een vogelvrij verklaarde was hij overgeleverd aan de genade van wind en golven aan de zeemanschap van een paar smokkelaars.

En steeds loeide de nimmer moede storm met nijdige vlagen Op dit oogenblik hoorde hij een dof geluid, alsof iemand

boven 6611 ^ ^ °P b6t d6k 8tamPte' **!

Lankhurst wachtte, het stampen werd herhaald. Met moeite richtte Archibald zijn stijfgeworden lichaam op, ging met moeizame schreden het kajuitstrapje op, waarbij hij zich stevig moest vasthouden, om niet weggeslingerd te worden

Boven gekomen bleek het hem dat het was gaan' regenen, want het dek was nat en glibberig. Een windvlaag nam hem bijna den hoed van het hoofd. „De mooie Emily" zeilde thans bij den wind en lag zwaar over, dat voelde hij aan de helling van het dek, want van zien was geen sprake

De nacht was pikdonker, het was nieuwe maan en aarde en hemel vloeiden als een duistere, ondoordringbare massa meen. Slechts enkele sterren waren zichtbaar

„Hallo " riep Bob Waters, die blijkbaar aan het roer stond, ten minste het geluid kwam van de achterzijde van het schip. „Hallo, kom eens hier heen, mijnheer! Voorzichtig'"

Glijdend struikelend, zich telkens stootend gelukte het Lankhurst bij den spreker te komen; Waters hield den helmstok

W^erSt °P ^ k°mpaS' d°°r e<m IantaarntJe „Zoo kapitein,?' zei Bob, „ik kon je niet roepen want ik kan het roer met loslaten en Dick staat op den uitkijk. Je nad naar Holland willen oversteken?"

„Naar Holland of ergens anders heen," antwoordde Lankhurst min of meer verbaasd over die vraag op dit oogenblik. „Als ik maar uit Engeland ben... dat is de hoofdzaak " je £ blövt"? ™ Bob-^oorloopig moet

„Wat zeg je daar?" vroeg Lankhurst verbaasd en ver-

Sluiten