Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teint. Het kleine, witte mutsje stond haar allerliefst en ook voor het overige was zij met zekere smaakvolle coquetterie gekleed. Zij zat tegenover haar vader, met eenig breiwerk, en vroeg verbaasd aan Bob, terwijl zij opstond:

"„ el Bob' wat DrenS Je 0118 nu) 200 laat op den avond?"

Zij wist dat haar minnaar een der voormannen der smokkelaars was, en meermalen was hij in het holle van den nacht van een smokkeltocht teruggekomen. Maar nu ... met dezen vreemden, bleeken heer!" ...

„Dat zal ik je vertellen, kind," zei Bob, [die nu, evenals Dick Bowles, was gaan zitten. „Je moet dezen heer ëen paar dagen gastvrijheid verschaffen, je kunt er geen kwaad mee e'n hij zal er je behoorlijk voor betalen."

Het was merkwaardig dat Bob den ouden man alleen maar vriendelijk had toegeknikt, doch verder het woord tot Emily richtte; hij wist wel dat de dochter het eigenlijke hoofd van de huishouding was en dat de oude Hawkins zich in alles naar haar goedvinden zou gedragen.

„Een gast?" vroeg Emily verwonderd, terwijl zij een blik op Lankhurst wierp. „Is hij ziek... gewond misschien?" vervolgde zij toen zij zag hoe bleek en uitgeput met gesloten oogen Lankhurst daar zat.

„Ja meisje, ik zal je de zaak uitleggen. Deze heer heeft... hm ... moeielijkheden ... met het... gouvernement gehad en wil graag zoo gauw mogelijk het groote water oversteken, naar Holland. Ik zal hem daarbij helpen, maar hij moet een paar dagen geduld hebben ... met dit weer zou het toch niet lukken en ik heb geen zin „De mooie Emily" te verspelen. De boot niet en het meisje niet!" voegde hij er lachende aan toe. „Bovendien zijn wij toch van plan in het einde van deze week een tocht te ondernemen en dan kan deze heer... Lankhurst is zijn naam... met ons meegaan. Dat is eenvoudiger en beter ook."

„Lankhurst", zei de oude Hawkins nadenkend terwijl hij wat krachtiger aan zijn. pijp trok," ik heb in 1794 een matroos Lankhurst gekend, een ouwe dronkelap, die op de Schotsche kust verdronken is ... of nee ... of nee ... hij is later opgehangen ... wegens insubordinatie... of nee ... dat was 'n ander..."

Sluiten