Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een scheepsroeper in de richting van „de mooie Emily: „Ahoy, wat voor een logger is dat?" • .

De Scheldestroom van Vlissingen naar Antwerpen, nep Lankhurst in het Vlaamsen om tijd te winnen Tijdens zijn verblijf in die stad en door zijn huwelijk met Virginie had hij die taal vrij goed leeren spreken.

Op den schoener had men hem blijkbaar niet verstaan, hg kreeg bevel het gezegde te herhalen, hetgeen Lankhurst deed.

„Spreekt niemand aan boord Fransch?" vroeg de douaneofficier knorrig. / . , Jawel," schreeuwde Lankhurst thans in vloeiend Fransch. De Scheldestroom van Vlissingen naar Antwerpen, met visch ên schapen." Hij noemde op wat hem het eerst m het hoofd kwam. Intusschen was de wind sterker geworden en krachtiger vlagen deden de zeilen van den logger meer bol staan. Bob Waters maakte hier gretig gebruik van en stuurde zooveel mogelijk van den schoener af. De afstand tusschen beide schepen werd zienderoogen - grooter. Maar Lankhurst zag duidelijk dat een der andere douaniers den man met den scheepsroeper iets influisterde en daarbij met uitgestrekten arm op den logger wees. 't Scheen dat men daar ginds niet veel vertrouwen had in „de Scheldestroom," hetzij dat men aan bouw en takelage den Engelsehman herkende, hetzij om andere tgcIghgh

Leg wat bij!" klonk het commando. „We willen graag wat visch overnemen en ook een onderzoek instellen. Koninklijke douane, gehoorzaamheid aan de wet!'

Zeg maar dat wij haast hebben en dat de visch al verkocht is," riep Bob Waters, steeds zijn oog op de zeilen

geï,ankhurst deed aldus maar de douaneofficier nam hier geen genoegen meê, zijn wantrouwen werd sterker.

„Onmiddelijk bijleggen of ik laat vuren," schreeuwde hij, thans nog meer geneigd den logger aan boord te komen.

Bob Waters dacht er niet aan te gehoorzamen en zeilde zoo scherp mogelijk van den schoener af.

Even later hoorde men een doffen knal en een kogel huppelde lustig over de golven op een meter of drie aan stuurboord van den logger.

Sluiten