Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Graat plat op het dek liggen mannen," gelastte Bob. De schoener had thans ook gewend en zeilde den logger boven den wind op zij. Weer klonk het rollen van een kanonschot over het water en thans sloeg de kogel in de hooge voorplecht van den logger, deed eenige splinters hout opvliegen, maar veroorzaakte overigens geen schade.

De douane-officier ging steeds door met schreeuwen om bij te leggen ...

Jim had intusschen een geweer genomen, was plat op zijn buik gaan liggen en loerde op een goede gelegenheid om te vuren; Lankhurst deed hetzelfde.

De schoener, wiens beide kanonnen over voor- en achterplecht verdeeld waren, begon nu wat af te vallen om gelegenheid te krijgen opnieuw een schot te doen en kwam hierdoor met zijn verschansing vrij dicht bij den logger. Duidelijk kon men de douaniers in uniform onderscheiden van de matrozen in hun linnen pakken.

Op dit oogenblik drukte Jim af en een der personen in uniform zag men neerstorten, het schot uit Lankhurst's geweer trof den man, met den scheepsroeper in den arm; het instrument viel in zee.

Maar de schoener had intusschen gelegenheid gekregen zijn vóórkanon opnieuw af te vuren en thans met beter succes; de kogel trof het achterdek en sloeg een deel van de verschansing stuk; een zware houtsplinter trof Bob Waters in de dij, zoodat hij het roer moest loslaten.

Onmiddelijk wierp Jim zijn geweer neer en greep het roer; Dick trok Bob Waters met behulp van Lankhurst over het dek naar beneden en verbond daar diens wonde.

Weer ging een schot van den schoener af, doch ditmaal gelukkig zonder de logger te raken.

Toch zou „de mooie Emily" den ongelijken strijd vermoedelijk niet lang hebben kunnen volhouden als niet op onverwachte wijze redding was gekomen. De wind ging namelijk op nieuw liggen en de mist werd bijna nog dikker dan hij te voren geweest was.

Langzamerhand zag men den schoener in den nevel verdwijnen. „Dat was een leelijke ontmoeting," zei Jim, terwijl hij kalm zijn pijp uit den zak haalde en die begon te stoppen.

Sluiten