Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O wees maar niet bang! Hij heeft met onzen handel niets te maken en zal ons niet verraden, niet waar kapitein?"

„Waarachtig niet," zei Lankhurst met warmte, „dat zou de schandelijkste ondankbaarheid zijn, maar ik ga wat aan dek ... je hebt nu toch gezelschap Bob."

Toen Lankhurst vertrokken was, zei Willem: „Er moet ergens een verrader onder jullie schuilen. Je weet, ik heb ook mijn spionnen onder de douaniers! Ze hebben van uit Dover bericht gekregen, dat „de mooie Emily" gisterenochtend in zee zou gaan... ze wisten zelfs welke lading ze in had."

,,'t Moet de Haai geweest zijn, die ons-dat geleverd heeft," zei Bob woedend, terwijl hij half opsprong, „dacht ik het niet, dat de kerel voor verrader speelde! De dubbele schoft, die hij is."

Willem Donker haalde de schouders op. „Laat het een les voor jullie zijn, je mond niet voorbij te praten en niemand te vvertrouwen. Daarom heb ik ook geen "zin in die Lankhurst. Maar wat het andere betreft heb ik de douaniers toch om den tuin geleid. Je kent onze vroegere schuilplaats, de Duivel's keuken, bewesten Brouwershaven ?"-

Bob Waters knikte toestemmend.

„Nu, drie dagen geleden is mijn vriend Charles de douanier met zijn chef, de sergeant, daar in de buurt op inspectie geweest. Ter hoogte van de schuilplaats zei Charles „we moesten toch eens kijken, sergeant, of de smokkelaars hier geen gebruik meer van maken." De sergeant vond 't goed en ze vonden... een kistje bedorven koffie, een baaltje slechte katoen en... een briefje waarop stond dat „de mooie Emily" een week later zou uitvaren, omdat ze haar lading nog niet binnen had.

De sergeant in zijn schik natuurlijk, Charles ook... maar om een andere reden. Hij kreeg een pluimpje voor zijn sluwheid."

Bob Waters lachte luidkeels. „Bravo, Willem, dat heb je hem handig geleverd."

„En toch schijnen ze de zaak nog niet te vertrouwen, want het Brouwershavensche Gat wemelt van douanebooten. Je moet naar Renesse opvaren... daar vind je de anderen, die je in een ommezien zullen helpen de lading te lossen. En ... die kapitein Lankhurst zal ik maar meenemen, dat is in elk geval secuurder. Wat hij niet weet, kan hij ook niet verraden."

Sluiten