Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Fransch man dacht even na en antwoordde toen: „Monsieur Florisz hier heeft u bij mij aanbevolen als een betrouwbaar, intelligent man, die mij wellicht op het goede spoor kon helpen. Vermoedelijk zal ik nog weieens Daar Engeland oversteken maar voorloopig draag ik u het onderzoek op. Ik zelf zal trachten hier achter de waarheid te komen. Nogmaals, ik vertrouw dat ge in mijn belang uw best zult doen." De Haai knikte toestemmend en de ander vervolgde: „Er is geen enkele reden waarom ik u mijn waren naam verzwijgen zou. Tot nu toe hebt u mij als monsieur Dubois gekend, laat dat zoo blijven; ik ben echter graaf de Montlévin ... de vermiste jongen... is... mijn zoon, mijn eenig kind, Francois."

Verbaasd keek de Haai den spreker aan, maar zei niets. De graaf vervolgde:

„Ik heb er een groot bedrag voor over indien mijn zoon teruggevonden wordt, duizend francs heb ik u reeds doen ter hand stellen, ik ben bereid u het tiendubbele te geven, indien gij mij zekerheid kunt verschaffen of Francois al dan niet nog in leven is. En duizend francs op hand."

De oogen van den Haai schitterden van hebzucht en hij zei: „Ik zal mijn best doen... geef me nu alle bijzonderheden die ik weten moet."

„Ik zal u de zaak nauwkeurig uiteenzetten in alle détails. In het jaar 1792 stierf mijn jongste broer als slachtoffer van het Parijsche Schrikbewind... als zoovele duizende anderen werd hij geguillotineerd. Zijn vrouw stierf korten tijd daarna van verdriet. Mijn broer liet een dochtertje na, toen ongeveer drie jaar oud. Ikzelf was toen al sedert enkele jaren weduwnaar en had het geluk op een Engelsch schip, een kleinen kotter, Frankrijk te kunnen ontvluchten; slechts met veel moeite ontsnapten wij aan de ons vervolgende Fransche kruisers, die overal op ontvluchtende émigré's loerden. Op mijn vlucht had ik de kleine Louise, mijn nichtje, en Frangois, mijn vierjarig zoontje en eenig kind, kunnen meenemen; als door een wonder konden wij te zamen ontsnappen.

Maar nog zou er geen einde komen aan onze ellende. In het Kanaal hadden wij met hevig stormweer te kampen en werden een heel eind uit den koers geslagen. De commandant

Sluiten