Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, was geen sprake; eenieder deed, waar hij zin in had.

Omstreeks acht uur 's avonds hoorde ik een vreeselijk gekraak; we waren overvaren. Ik haalde de beide kinderen uit hun kooien eD snelde naar boven. — 't Was daar een en al verwarring; in het halfduister rende en liep alles door elkaar en de stuurman deed vergeefsche moeite eenige orde in den chaos te brengen... niemand luisterde, niemand gehoorzaamde; in de vere zag ik een groote, donkere massa in den mist verdwijnen, het was het schip dat ons aangevaren had en dit bemerkt moest hebben; zonder zich om ons te bekommeren of eenige hulp te bieden, zeilde het verder, onder de vervloekingen en verwenschingen van de bemanning van den kotter.

Deze was intusschen reeds bezig de sloep en de jol uit te zetten, de eenige reddingsmiddelen, waarover wij te beschikken hadden; de kotter begon al te zinken, want het water stroomde met kracht door een groot gat in zijn boeg naar binnen.

Het werd een woeste vechtpartij om plaatsen in de booten te krijgen, maar het gelukte mij met groote moeite de beide kinderen in de sloep te brengen, waar de stuurman ze onder zijn hoede nam. Ik zelf moest me met een plaatsje in de kleine en lekke jol vergenoegen; met mij hadden zich hierin nog drie man weten te redden.

Nauwelijks waren wij afgestooten of de kotter begon sneller te zinken en verdween in de diepte.

De sloep verloren wij spoedig uit het gezicht en daar de wind dien dag West geweest was, roeiden we met den wind m den rug, zoo goed we konden, zonder iets te zien. Eerst tegen den morgen trok de mist op en zagen we in de verte land liggen. Twee mannen roeiden steeds en de derde hielp mij om de gaten in de lekke jol zoo goed mogelijk te stoppen. Eerst twee uur later kwamen we, doodmoe, doornat en uitgeput aan wal op het eiland Walcheren, even ten noorden van het dorpje Zoutelande.

„En de sloep, wat gebeurde daarmee?" vroeg de Haai, die met de meeste belangstelling geluisterd had naar het verhaal van den graaf,

„Ik heb er nooit meer iets van gehoord en toch moeten

Sluiten