Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de door de Franschen bezette vesting Vlissingen De buitenposten hielden hem aan, maar de Haai was uitstekend bekend met de wachtwoorden en zonder moeite gelukte het nem binnen de vesting te komen.

Hij reed stapvoets naar de herberg „De Vlaamsche Leeuw" aan # de Haven gelegen, deed daar zijn paard op stal zetten, bestelde een kamer en liet zich wat brood en bier boven brengen.

Terwijl hij dit zat te gebruiken hoorde hij in de kamer naast de zijne, stemmen; de Haai hield zich doodstil en luisterde scherp. Het waren blijkbaar twee personen die hij hoorde spreken: een man die Vlaamsen sprak, met een sterk Engelsch accent en een Hollandsche vrouw, waarschijnlijk de herbergierster. J J

„Waar kan ik Engelsch geld wisselen?" vroeg de man in de andere kamer.

„Ja," antwoordde de vrouw aarzelend, „er woont wel een geldwisselaar op de Markt, maar... mijn man doet het ook wel, er komt hier veel Engelsch geld in omloop."

„Goed, ik zal morgen met hem spreken. Kunnen jullie 't nogal stellen met de Franschen hier?"

De vrouw antwoordde niet dadelijk; blijkbaar vertrouwde zij den vreemden gast niet al te best en wilde zij zich tegenover hem liever niet onvoorzichtig uitlaten over de Fransche bezetting.

„Zijt gij Engelsehman, mijnheer?" vroeg zij. „Naar uw spraak te oordeelen..." Het was even stil, toen antwoordde deman:

„Ja ik ben Engelsehman, maar ik denk hier te blijven voor goed. Ik ben geen vriend van de Franschen.. Wei van de Hollanders. Ge kunt me gerust vertrouwen Het plan bestaat een grooten aanval met Engelsche troepen op Walcheren te doen om de Franschen te verjagen .. uw Prins van Oranje zal ook van de partij zijn." De vrouw sloeg haar handen verbaasd ineen en riep toen uiteen aanval van de Engelschen op Walcheren! Zal er dan hier moord en doodslag komen? Mijnheer is officier, dat heb ik al lang gemerkt... mijnheer zal zeker met de Engelschen meevechten als het zoover komt?"

De man scheen door deze vraag in verwarring gebracht.

Sluiten