Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan een groote, ronde tafel zat Emily Hawkins in een bijbel te lezen; zo was bleek en mager geworden en haar oogen stonden treurig. De kamer was ruim, en eenvoudig maar netjes gemeubileerd.

Op het zien van den Haai sprong Emily dadelijk op en zag haar onwelkomen bezoeker met toornige blikken aan. De Haai stoorde zich echter niet in het minst aan deze blijken van vijandigheid en ging tegenover Emily zitten.

„Wat wil je van me?" vroeg het jonge meisje. „Hoe kom je hier ?"

„Wat ik wil? Je helpen ontkomen? Hoe ik hier kom? Wel, per schip uit Engeland."

„Me helpen? Nadat je me eerst op een laffe en gemeene manier hebt doen oplichten en hierheen brengen? Denk je soms dat ik jou vertrouw ?" Met een blik vol verachting keek ze hem aan.

„Heb ik je doen oplichten en wegvoeren? Kind, hoe kom je er bij? Dat is het werk van je vriend Lankhurst geweest?"

„Van kapitein Lankhurst?" vroeg Emily vol verbazing. „Denk je dat ik die leugen gelooven zal?"

„Van wie anders? Bob Waters heeft hem naar Zeeland gebracht, niet waar? Maar hij heeft jou bij zich willen hebben en uit Dover doen wegvoeren."

Emily was verward, verbijsterd van schrik en verbazing. Zou het waar kunnen zijn? Lankhurst was onder haar bekoring geweest, dat had zij duidelijk gevoeld en bemerkt en zij wist dat hij hier in Vlissingen was... maar waarom had hij zich dan tot nu toe niet laten zien, waarom was hij geen enkele maal bij haar geweest om van zijn schanddaad te genieten? Zij kon het niet gelooven. De kapitein mocht een wild leven geleid hebben en vrouweneer misschien niet heel hoog stellen, maar dat hij een arm, eenvoudig meisje zou hebben laten oplichten en wegvoeren ... neen, dat kon zij niet gelooven, daarvoor had hij een te eerlijk, open gezicht.

Natuurlijk, de Haai was een schobbejak en had dat verhaal verzonnen om zichzelf in een gunstig daglicht te kunnen plaatsen. Neen, zoo dom was Emily niet om dat te gelooven. Bovendien, ze was hier in het huis van den Eranschen generaal, of ten minste in een aangrenzende woning en hoe zou

Sluiten