Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lankhurst haar hier kunnen doen overbrengen, terwijl de Haai... nu ja, hij werd al lang verdacht van spionnediensten ten bate der Franschen.

„Maar je behoeft hier niet langer te blijven dan je wilt, lieve Emmy," vervolgde de Haai op vriendelijken toon. „Ik weet dat Lankhurst plan heeft je in het geheim naar Frankrijk te doen overbrengen en eenmaal daar ben je reddeloos verloren."

Emily bleef nog steeds in haar zwijgen volharden en de Haai vervolgde:

„Als je wilt ben je morgen vrij en in Dover terug, 't Heeft me veel moeite gekost om te ontdekken waar je gebleven waart, maar eindelijk heb ik je dan toch gevonden. Als dat ongelukkige gevecht met de Fransche douaniers niet had plaats gehad was Bob Waters zeker meegekomen maar..."

Bij die woorden wierp Emily plotseling haar onverschilligheid van zich af en was vol aandacht.

„Gevecht met de douaniers ... Bob Waters ... wat bedoel je?" vroeg ze met pijnlijke, angstige begeerte om te weten.

„Je weet het toch... „de Mooie Emily", met Bob, Dick en Jim aan boord is slaags geweest met een douaneschip; Jim is zwaar gekwetst, de logger is genomen, Dick is gevangen en Bob... door een kogel in het hoofd getroffen ... morsdood. Arme kerel!"

Hevig ontroerd hoorde Emily deze tijding aan; het bloed voelde zij uit haar hoofd wegloopen, de kamer scheen om haar heen te draaien en vóór de Haai haar te hulp kon komen zakte zij ineen; voor het eerst van haar leven was Emily' Hawkins flauw gevallen.

HOOFDSTUK V.

„De mooie Emily" had ruim een uur na het vertrek van Lankhurst de kust van het eiland Schouwen tegenover het dorp Benesse bereikt en hield op den wal aan. Weldra kwamen een achttal mannen uit het kreupelhout te voorschijn, die men naar het strand zag loopen; de voorste zwaaide een

Sluiten