Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langen stok waaraan een groote, witte vlag met zwart middenstuk bevestigd was heen en weer.

„De zaak is in orde jongen," zei Bob Waters vroolijk tegen Jim, „laat de fok maar vallen, wij zijn er."

Hij zat op een stoel met het gekwetste been op een bankje rustende en gaf zoo zijn orders aan de beide anderen. De logger liep met vrij snellen vaart een smalle kreek binnen, aan weerszijden met dicht hakhout begroeid, zoodat het vaartuig van uit de verte zoo goed als onzichtbaar was. Een plank werd uitgebracht en de man met de vlag kwam aan boord.

„Dag Hendrik! mooi op tijd hé?" begroette Bob hem.

„Prachtig! Wel, wat scheelt er aan?" vroeg Hendrik Florisz naar Bob's gekwetst been ziende, „'n Lek in het vooronder, maat?"

„Aangeschoten man, maar niet ernstig. Binnen acht dagen ben ik weer op de been, of ik moet me zwaar vergissen. Kunnen we gaan lossen? Hoe vlugger ik de boel kwijt ben, hoe liever het me zijn zal."

„Hoe eer hoe beter, we wachten er op."

„Vooruit dan maar. De posten zijn uitgezet en we kunnen dus beginnen. We hebben mooi weer ... geen wolkje aan de lucht."

Hendrik Florisz riep zijn mannen, Jim en Dick maakten de luiken van den logger open en weldra begon het lossen van de smokkelwaar, vlug en regelmatig.

Op vijf minuten gaans van het dorpje Renesse had eertijds een groote boerderij gestaan, die blijkbaar door brand was vernield, want alleen de kale, zwart geblakerde muren en een stuk van het dak waren nog overgebleven.

Rondom het gebouw stond zwaar geboomte en verwilderd hakhout, zoodat men de bouwval eerst bemerkte, wanneer men er vlakbij was gekomen. In het achterste gedeelte van de boerderij bevond zich een kelder, die door den brand zoo goed als geheel gespaard was gebleven. De smokkelaars hadden hiervan partij getrokken om een bewaarplaats voor hun koopwaren te verkrijgen.

Van uit den kelder hadden zij naar de zeezijde den zijmuur afgebroken en het duin verder uitgegraven; de aldus verkregen ruimte, met palen en planken gestut, leverde een uitmuntende bergplaats op voor de smokkelgoederen.

Sluiten