Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen Bob achttien jaar oud was, kwam de catastrophe.

De oude Lester zeilde bij een opkomenden storm uit en noch van hem noch van zijn vaartuig werd ooit meer iets gehoord.

Vijf dagen later stierf zijn ziekelijke vrouw van verdriet en Bob Waters stond alleen op de wereld.

Maar hij was krachtig, flink ontwikkeld en een goed zeeman, zoodat 't hem geen moeite kostte zijn brood te verdienen. Het weinige wat de Lesters hadden nagelaten was bovendien zijn eigendom geworden.

Aanvankelijk visscher geworden, lokte de toenemende smokkelhandel op Frankrijk en Holland hem meer en meer aan en ten laatste was hij een der beste, meest onversaagde en handigste smokkelaars geworden; zijn geldbuidel werd al dikker en dikker en hij kon bovendien van harte aan zijn neiging, om een avontuurlijk leven vol gevaren te leiden, toegeven.

Bijna drie jaar kende hij de mooie Emily Hawkins en van bun eerste ontmoeting af hadden de jongelui zich tot elkaar aangetrokken gevoeld. Bob met zijn vurigen, hartstochtelijken aard was dol verliefd op de knappe molenaarsdochter, die den flinken jongen zeeman boven alle anderen verkoos. Hij had iets bijzonders in zijn uiterlijk, zijn manieren, zijn wijze van spreken zelfs, waardoor hij zich onderscheidde van de wel stevige en flinke, maar ruwe, stijve en bonkige jongelieden van haar eigen slag en juist dat bijzondere maakte hem in haar oog buitengewoon aantrekkelijk. Bob was gul, nooit kleingeestig, vrijgevig en recht-door-zee, alleen nu en dan wat driftig en kort aangebonden.

Emily, die evenmin veel geduld en lijdzaamheid bezat, kwam dan ook wel eens in botsing met haar minnaar, maar dit duurde nooit lang en de verzoening was er des te hartelijker om.

En nu was zijn lieve, mooie Emily weg, op geheimzinnige wijze verdwenen.

Of neen, niet geheimzinnig.

Uit alles bleek, dat Lankhurst er de hand in had gehad; blijkbaar was de schurk op de een of andere wijze naar Engeland teruggekeerd, had Emily verraderlijk overvallen en weggevoerd. Maar waarheen? Hij was bekend met Emily's gewoonte om 's morgens vroeg melk te halen en dus kon hij haar gemakkelijk

Sluiten