Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen Bob Waters binnentrad had men de tafeltjes en stoelen tegen de wanden geschoven om gelegenheid te geven tot dansen Links tegen den muur zaten zeelui, ruwe kerels in de uniform der Koninklijke Engelsche marine, wat verder op koopvaardgmatrozen, schippers en visschers. Daar tegenover, doch veel geringer in aantal, burgers met hun vrouwenrmeisjes en dochters, de meesten erg opzichtig gekleed

Juist toen Bob binnentrad brak een woest hoera-geroep los en speelde het orkestje, dat in een hoek der zaal was opgesteld, een schetterende fanfare. Daarna begon het dansen. De mannen pakten hun danseressen stevig beet, de brandende pijpen in den mond, met hun zware schoenen op den houten grond • ÏTl e° m Stefds wilder temP° ronddraaiend, totdat ze eindelgk in een dollen wervelwind als krankzinnigen tegen elkaar stootten en botsten, onder afgrijselijk gevloek, om eindelgk wankelend en duizelig, uitgeput op hun stoelen nee" op de teen ^ g sterkedrank ^aeht ze spoedig weer

De talrijke stinkende, walmende olielampen verspreidden een benauwende lucht, die zich vermengde met het verstikkende opgejaagde stof, den bedwelmenden geur van brandewijn en de ^Ue^r^" ™ -rtittelich---onzindelijke

Een troep half dronken matrozen stond bij het tooneel te

f *? T^en- Hier en daar ontstond twist, doch het gelukte den kastelein, een reusachtigen kerel met een buitengewoon gemeene tronie, telkens de orde te handhaven, zij het ook met moeite. J

«.S™ ï®' m^el|k T dat Emily zich in dez« gemeene omgeving bevond? Hoe daar achter te komen?

Bob bestelde een glas brandewijn en vroeg aan de dikke waardin in het buffet of hij voor dien nacht logies kon krijgen in „de Koning van Spanje"? Jö

„Een eigen kamer, maatP kost twee shillings. Is het voor jou alleen of... ? ' Met een gemeenen lach en half dichtgeknepen beLling. WP 8lim aaD- De j°nSe ma» begfeep C

"lu *j^S flle^.''' antw00rdde Bob, koeltjes. „Is het druk?" «Altijd druk. Vgf matrozen met hun meiden, de bootsman

Sluiten