Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hoe eer hoe beter, als we die onhandige landkrabben maar kwijt zijn; die kerels loopen in den weg of liggen voor mirakel m der kooi als er maar een kattepootje op het water geweest is. — Smokkelaar geweest hè?"

„Ja!" zei Bob, „en ik wou dat ik het nog was! Hoe lang vaar je nu al, Jim?" vroeg hij, om van zijn zijde ook eenige belangstelling te toonen. De aangesprokene bracht zijn tabakspruim met de tong naar den anderen mondhoek en antwoordde toen:

„Dat zal gauw vijf-en-twintig jaar zijn, zevenmaal gewond geweest, vijfmaal schipbreuk geleden en tweemaal krijgsgevangen. Wat mij betreft mogen er nog wel vijf-en-twintig bij komen. Is dat hier het dorp Zoutelande?" vroeg hij in de verte turende met half dichtgeknepen oogen.

„Juist! daar links achter dien tweeden inham."

„Hier in de buurt heb ik in mijn jonge jaren een aardig avontuur gehad, 't Was in den tijd toen de Franschen hun eigen koning een kopje kleiner hadden gemaakt. Ik diende toen als lichtmatroos aan boord van een kotter en we hadden een Franschen sinjeur aan boord, met twee kinderen. In iiet Kanaal leden we schipbreuk — aanvaring in de mist, begrijp Je? _ en de kotter ging naar de haaien. We redden ons in de sloep, tien man en twee kinderen, de rest van de bemanning, ook de Franschman, in de jol. Het ding was wrak en lek... ze zullen wel gauw verdronken zijn.

Wij werden opgepikt door een Engelsch patrouillevaartuig maar raakten 'n uur later in gevecht met een gewapenden Franschen schoener. We waren sterk in de minderheid en moesten het al gauw afleggen. De een na den ander van ons volk kreeg een kogel m zijn body, viel neer of sloeg overboord, dood of gewond.

Ik zelf kreeg een schampschot aan mijn arm"— hij stroopte zijn rechtermouw op en toonde Bob een breed litteeken — „naast mij stond Jack Bowles, die zijn linkeroog kwijt was Onze schuit werd op de rotsachtige kust gejaagd en was binnen een uur door de branding in stukken geslagen."

de kinderen?" vroeg Waters, die, hoewel zijn gedachten bij hmüj waren, toch onwillekeurig met aandacht naar het verhaal van den ouden matroos geluisterd had.

Sluiten