Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichting is zoo slecht, dat er voortdurend menschen in het water loopen en verdrinken. Gisteren nog ..."

„Al genoeg, Maartje, er is voor gezorgd," klonk het hoog en streng, „Arie zal de jongejuffrouw halen."

De oude meid slofte grommend en pruttelend de deur uit en de dame breide verder.

Even later hoorde men de buitendeur open- en weer dichtgaan, vlugge stappen op de gangsteenen en een jong meisje, in reiscostuum, trad opgewekt de kamer binnen. Haar komst verbrak wat ruw de stilte van het vertrek.

„Wel kind, wat ben je laat?" begroette de oude dame haar; het oude gezicht kreeg een vriendelijke plooi, terwijl het jonge meisje haar hartelijk op den wang kuste; „hebben jullie oponthoud gehad?"

„Natuurlijk, zooals gewoonlijk!"

't Klonk vroolijk, luid en helder, vreemd aandoend in het stille, half duistere vertrek. „Bovendien zijn er zooveel putten in den weg van Middelburg naar hier, dat het rijden hoe langer hoe gevaarlijker wordt. Ik dacht een paar maal, dat wij met wagen en al 't onderst te boven zouden gaan. Gelukkig zaten we nauw tegen elkaar geperst...", haar lachen klonk luid en frisch op, „ik was blij toen ik weer op mijn beenen stond..."

Onderwijl had zij zich van den grooten luifelhoed en den langen, grijzen reismantel met pelerine ontdaan, lei een en ander op de smalle, lage rustbank en ging zitten.

„Wil je koffie Doortje?" vroeg de oude dame „'t Heet ten minste koffie... smokkelwaar is tegenwoordig ook haast niet te krijgen en de rest is duur en slecht. Yeel suiker heb ik ook niet meer in huis ... 't is alles mondjesmaat tegenwoordig en het zal nog erger worden."

„Geef u maar wat u hebt, alles is mij goed want ik heb dorst. In Middelburg schijnen ze alles uit Engeland te kunnen krijgen, wat ze maar hebben willen, daar is ten minste nog niet veel van gebrek te bespeuren."

Doortje van Ellemeet was een opvallend knap meisje, tamelijk lang en slank gebouwd, met donker krullend haar, hoog voorhoofd en groote bruine, verlangend en vragend rondziende oogen.

Sluiten