Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog zoo krachtig helpen. Maar ik geloof nog veel minder aan een landing op de Engelsche kust; zulk een onderneming is al van te voren gedoemd om te mislukken."

„Ik zou wel eens willen weten waarom," vroeg Doortje strijdlustig. „De Keizer kan alles wat hij wil, dat heeft hij dikwijls genoeg getoond."

„Waarom ? Ja dat kan ik u niet zoo in een paar woorden uitleggen. Laten wij maar afwachten wat er gebeuren zal. Misschien komen de Engelschen Napoleon wel opzoeken in plaats van hij hen."

„O, u zinspeelt op de voorgenomen landing hier in Zeeland? Ja, daar heb ik ook van gehoord! Maar u zult eens zien hoe die Engelschen hier ontvangen worden, de Hollanders zullen zij aan zij met de Franschen vechten en de Engelschen in zee werpen. Zij zullen spijt hebben dat ze ooit zoo iets begonnen zijn."

„Dat ziet er griezelig voor ons uit," zei Lankhurst èn bracht het gesprek op een ander onderwerp, om Doortje van Ellemeet wat te kalmeeren. Toch had hij genoten van haar dapper volhouden.

„Neem nog een kop koffie, Doortje," zei juffrouw de Hoogh. „Ze is haast niet meer te krijgen, maar deze is van een partij die Bob Waters binnengesmokkeld heeft."

„Het is een schande, die heele smokkelarij," antwoordde Doortje, „op die manier worden de bevelen des Keizers met voeten getreden en werken zij de Engelschen in de hand. Dat moet u toch dunkt me inzien."

„Mijn lieve kind," betoogde juffrouw de Hoogh, „ik heb alle respect voor je principes, al ben je er nog wat jong voor, maar als de Keizer me niet in de gelegenheid stelt mijn thee en mijn rijst behoorlijk te koopen, dan moet ik me wel van smokkelwaar bedienen. Waar hebben we anders onze koloniën voor?"

Doortje haalde de schouders op en zweeg; ze wist dat het vruchteloos was oom en tante van gedachten te doen veranderen. Die letten alleen maar op hun dagelijksche behoeften en keken niet verder, in hun bekrompen opvattingen.

„Bob Waters hoorde ik u daar noemen," zei Lankhurst, „dat is de kapitein van „de Mooie Emily", den logger waar-

Sluiten