Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat heb ik geprobeerd maar... ze hadden me kort te voren brood en melk gegeven... ik denk dat ze daarin een slaapmiddel gedaan hadden... want ik werd suf en duizelig en was me op het laatst heelemaal niet meer bewust van wat er met me gebeurde."

„En werd je goed behandeld?"

„O ja, alleen streng bewaakt door Fransche soldaten. Ik vermoedde dat Peter Wilton — we noemen hem de Haai r— de hand in het spel had en het bleek al spoedig, dat ik me niet vergist had. Hij kwam me een paar dagen later opzoeken en beloofde me te bevrijden. De Haai beweerde..." ze aarzelde even, verlegen, toen ging ze voort „dat u me had doen oplichten en me naar Frankrijk wilde voeren."

„Ik!" riep de verbaasde Lankhurst toornig uit. „Wat een schobbejak! Hoe komt de vent daarbij?!"

„De schurk beweerde, dat hij me bij toeval hier in Vlissingen ontmoet had. Maar toen" — en in Emily's stem kwamen tranen — „zei hij dat de arme Bob Waters in een gevecht tegen de douaniers gesneuveld was..."

„Bob Waters gesneuveld? Maar dat heeft hij gelogen! Hij is kort geleden hier geweest, en weer veilig naar Engeland terug, voor zoover ik weet. Wel heeft hij een kleine kwetsuur opgeloopen — ik was er bij tegenwoordig — maar die beteekent niets?"

„Leeft Bob nog!" riep Emily verheugd uit, Lankhurst's arm van ontroering even drukkend. „O hoe heerlijk! En hij is natuurlijk in Engeland?"

„Voor zoover ik weet ja! Maar Emily, we moeten er eens over denken waar ik je heen zal brengen in Middelburg. Voor een logement is het wel wat laat — men zal misschien bezwaar maken je op te nemen. Ik ken in Middelburg alleen de familie de Hoogh . .. beste menschen ... maar ..."

„Het spijt me dat ik u zooveel moeite bezorg... misschien kan ik wel gauw naar Engeland oversteken.. . voorloopig echter..."

„Ik zal er mijn best voor doen ... intusschen is het zaak je voor dezen nacht een onderkomen te bezorgen. Komaan, ik zal het toch maar probeeren je in „de Stad BrusBel" in te kwartieren."

Sluiten