Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlissingen; hij werd achter Middelburg teruggedreven en hield daar voorloopig stand.

De luitenant-kolonel Bogaert zorgde Veere zoo goed mogelijk in staat van verdediging te brengen.

Minder valt het gedrag van den luitenant-generaal Bruce te loven; deze liet het fort den Haak ontruimen en nam de wijk naar Zuid-Beveland.

Den 2den Augustus vingen de Engelschen aan hunne batterijen te bouwen voor Vlissingen voor dien tijd althans, een vrij sterke vesting. De stad werd aan de landzijde omgeven door een tamelijk hoogen wal met bastions en een overal doorwaadbare gracht er voor; buiten een der poorten, de Middelburgsche, lag een soort voorstadje, Oud-Vlissingen genaamd.

Verder gaf de Rammekenspoort, aan de oostzijde gelegen, toegang tot de stad. Langs de kust liep om de stad een steenen muur met verscheidene zware batterijen.

De Hollandsche oorlogsschepen hadden het Marine-dok verlaten en waren de Schelde opgevaren naar Lillo.

De Engelschen rukten in drie colonnes van uit Middelburg naar Vlissingen op; een over Souburg, een links over Rammekens en een rechts op fort Nolle aan. Deze kleine, weinig beteekenende, versterking lag aan den zeedijk ten noordwesten van Vlissingen. De Franschen trokken al vechtend terug, niet in staat om den overmachtigen vijand tegen te houden, doch achter elk boschje en achter elke heg werd even stand gehouden zoodat de opmarsen der Engelschen zoo lang mogelijk werd gestoord en onderbroken.

Juffrouw Lodewijksz was eigenares van een kleine boerderij, even buiten de stad gelegen en op den 6<*en Augustus kwam de pachter van de hofstee met vrouw en twee kinderen diep ellendig zijn nood klagen bij zijn pachtvrouw; de Franschen hadden de boerderijen rondom de stad, die den vijand van dienst konden zijn en waaronder ook de zijne, in brand gestoken. Ruim vijftig woningen en buitenhuizen en twee zaagmolens wérden op die wijze opzettelijk vernietigd.

Zelfs Doortje was woedend over dit vandalisme en troostte de arme menschen zoo goed zij kon 1 Het was voor tante natuurlijk een ernstig geldelijk verlies maar de pachtersfamilie was zoo

Sluiten