Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schildwacht, een gedegradeerd onderofficier, was gevonden met een zak over zijn hoofd en nog half versuft door den drank. Maar de korporaal van aflossing had, op verzoek van den man, van de heele zaak geen rapport gemaakt; de schildwacht wist dat hij dronken geweest was en op zijn post geslapen had; een onderzoek naar den overval zou allicht nadeelige gevolgen voor hem kunnen hebben en aan het gebeurde was toch niets te veranderen.

De korporaal, die verzuimd had de voorgeschreven ronde te maken, vond het alles heel best.

De Haai raakte dus verder elk spoor bijster; al zijn nasporingen in Vlissingen brachten hem niet tot de ontdekking waar Emily zich ophield; het was even goed mogelijk dat zij nog ergens in een huis binnen Vlissingen ffpgesloten was, als dat zij de vesting reeds verlaten had en naar elders, misschien wel naar Engeland, overgebracht was.

Maar wie kon haar de noodige hulp verleend hebben ? Want het was uitgesloten dat zij geheel alleen ontsnapt was. De Haai wist dat zij geen woord Hollandsen kende en bovendien over geen geld beschikte. Dat Bob Waters de hand in het spel had was uitgesloten; de Haai was te weten gekomen dat de jonge smokkelaar als matroos was ingedeeld op de Agamemnon.

Grimmig en met de haat in het hart dwaalde hij rond door Vlissingen en in den naasten omtrek, ondervroeg links en rechts, maar omtrent de verdwenen jonge Engelsche geen spoor.

Op den 9den Augustus begaf hij zich naar het kwartier van den Engelschen generaal Coote. Als gewoonlijk had hij zijn pas aan den wachtcommandant getoond, om de vesting te kunnen verlaten en het kostbare stuk papier daarna in een zijner laarzen, die een dubbele binnenzool had, verborgen. Immers mocht deze pas, door een Fransch officier onderteekend, door de Engelschen op hem gevonden worden, dan zou dit hem het leven kunnen kosten, wegens verraad.

Het kwartier van generaal Coote bevond zich in de Oldenhove, het huis aan den weg van Domburg nafcr Vlissingen, waar de Haai kort te voren een onderhoud had gehad met Dubois en Hendrik Florisz.

Sluiten