Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch de huizinge was nu veel minder gemakkelijk te bereiken dan toen. Het geheele tusschengelegen terrein stond dras, om de tien a twintig meter liepen breedere of smallere slooten, die bijna niet te herkennen waren door de onder-water zetting en slechts hier en daar was een voetpad of hooger gedeelte ten minste nog eenigszins begaanbaar.

Vloekend en mopperend sukkelde de Haai door de geïnundeerde streek; nu eens gleed hij uit en viel in den modder, dan weer zakte hij in een dieper gedeelte van den grond. Soms moest hij een heel eind omloopen daar het water er al te diep stond; zelfs om den polsstok, dien hij bij zich had, te gebruiken was niet altijd gelegenheid.

Eindelgk, na bijna een uur op die wijze gezwoegd te hebben, kwam hij in de nabijheid van de Oldenhove; hij was doodmoe van het loopen en verlangde naar rust. Even bleef hij staan om op adem te komen en zich het zweet af te vegen, toen ging hij weer verder.

Maar nauwelijks had hij enkele stappen gedaan of de bodem scheen plotseling onder hem weg te zakken; hg liet zijn polsstok los, trachtte zich vast te grijpen, sloeg in de lucht en zakte weg in het water, zonder dat hij iets doen kon om zich op de been te honden. De modderige, weeke bodem van de sloot, waarin hij stond, scheen hem naar zich toe te zuigen, onweerstaanbaar... binnen een paar seconden stond de Haai tot aan de schouders in het water.

Zijn beenen waren als vastgeklemd in den weeken bodem en hij vermocht ze absoluut niet te bewegen. Alleen zijn armen en romp waren vrij, maar wat hielp hem dat ?... Nergens bood de modderige, vettige, gladde slootkant een houvast om zich aan op te trekken...

De Haai worstelde vergeefs, tot hij, uitgeput, zijn pogingen moest opgeven ... toen schreeuwde hij om hulp... luidkeels ... wanhopig...

Enkele minuten later kwamen een drietal Engelsche soldaten uit de Oldenhove op het geroep af... voorzichtig naderden zij de sloot, ontdekten het hoofd van den Haai en... barstten in een schaterend gelach nit.

De Haai vloekte, schold en raasde, maar eindigde met hen te vragen hem op te trekken.

9

Sluiten