Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onafgebroken zwoegen en bovendien waren de spuiten meerendeels in het ongereede geraakt door het onophoudelijk gebruik.

Tegen half zes na den middag hoorde Lankhurst van een voorbijganger dat de Engelsche opperbevelhebber een eisch tot overgave had laten doen en dat generaal Monnet een uur bedenktijd had verzocht om zijn krijgsraad te kunnen raadplegen.

„God geve dat het tot een overgave komt," zuchtte juffrouw Lodewijksz toen Lankhurst haar dit toeriep, „waarom moet er nog meer bloed vloeien als dat toch het einde moet zijn? Napoleon heeft heel wat op zijn geweten," voegde zij er naïef aan toe, „waarom ons Hollanders niet met rust gelaten? En jij, Doortje, die zoo'n vereering voor dien man had? Hij is de oorzaak van al onze ellende, hij en niemand anders."

Doortje antwoordde niet.

„Waar is generaal Monnet?" vroeg Lankhurst zijn berichtgever.

„Tot van morgen in het stadhuis, in de wachtkamer, die heeft een goed verwulf, maar sedert het gebouw verbrand is ..."

„Het stadhuis verbrand?" vroeg Lankhurst met schrik. Hij wist hoe trotsch de Vlissingers waren op hun mooie raadhuis, een copie van dat van Antwerpen en meer dan driehonderd jaar oud.

„Helaas ja! Ze hebben alles gedaan wat ze konden om het te redden maar vergeefs. In rijen stonden de kerels, tot boven in het gebouw, maar ze kwamen emmers te kort en de spuiten waren stuk..." Hij haalde zijn schouders op. „Het heele gebouw is uitgebrand. Ze zeggen dat er nog menschen onder het puin liggen ... ik weet dat een dokter in een van de benedenvertrekken zijn amputaties deed... gisteren nog... 't Is, ellendig !"

„En waar is generaal Monnet nu?" vroeg Lankhurst verder.

„In een kazemat, die vroeger als kruitmagazijn dienst gedaan heeft maar te vochtig bleek. Voor mijn part vliegt die Eranzoos ook de lucht in." De man knikte Lankhurst toe en vervolgde zijn weg.

Om 6 uur werd het bombardement hervat... generaal Monnet had de overgave geweigerd.

De nu volgende nacht was de vreeselijkste van alle en zelfs

Sluiten