Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het scheen ziek of gewond was öf daar in huis öf althans ergens in Vlissingen verpleegd worden.

Maar dit bracht hem nog niet op het spoor van Emily. 't Was immers uitgesloten dat de jonge Engelsche bij Lankhurst verblijf hield ... wel bestond de mogelijkheid, dat de kapitein bekend was met haar verblijf. Maar de Haai begreep ook heel goed, dat er niet veel uitzicht bestond op hulp van die zijde. Lankhurst, die naar hij vermoedde Emily had bevrijd, zou er waarachtig niet toe meewerken om haar weer aan haar kwelgeest over te leveren! Was Lankhurst niet ziek geweest, dan zou de Haai, door de gangen van den ander te bespieden, getracht hebben de verblijfplaats van het zoo vurig door hem begeerde meisje te ontdekken, maar thans was daar geen kans op.

En toch brandde het heete verlangen naar Emily's bezit nog steeds in den hartstochtelijken man en de tegenspoed, dien hij tot nu toe ondervonden had, wakkerde zijn begeerte nog feller aan. Telkens weer zag hij Emily's beeld voor zich .. . verlokkend ... verleidelijk ...

Hij besloot den volgenden dag naar Vlissingen te gaan. Nu de vesting in handen der Engelschen gevallen was, bestond er geen gevaar meer voor hem om zich daar op te houden en misschien was het toeval hem gunstig om te ontdekken, waar Emily zich ophield.

Tevens verlangde hij naar een ontmoeting met Lankhurst, naar den man, die hem zijn prooi afhandig gemaakt had; zijn haat te kunnen koelen aan den kapitein, dien hij als zijn gelukkigen medeminnaar beschouwde, leek hem een zoet genot.

Hij zou vragen aan Dr. Dubois om den volgenden dag vrijaf te mogen hebben en dan 's morgens vroeg naar Vlissingen vertrekken.

Het was 's middags omstreeks vier uur.

Op de ruiten van de lange, vrij smalle loods scheen de zon en maakte er de temperatuur ondragelijk benauwd.

De meeste zieken hadden, gehinderd door de broeierige warmte, de dekens van zich af geworpen. Hier en daar hoorde men diepe zuchten, kreunen, soms een gesmoorden kreet van pijn.

Nu en dan ging een der helpers met een kit water rond en gaf den lijders wat te drinken.

Sluiten