Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen, neen... heelemaal niet," antwoordde Dubois afwezig, „ik zal... er moet... ga maar mee... ik zal er wat zalf op dóen!" En toen zij hem volgde vroeg hij op eens, zonder om te zien, zonder eenigen overgang: „Hoe oud ben je eigenlijk?"

„IkP" vroeg Doortje verbaasd, „ruim negentien ... maar ..."

„"Wanneer ben je jarig?"

„Veertien November... dan word ik twintig."

Neen, die datum kwam niet uit; Louise was 11 Maart 1790 geboren. "Wel de leeftijd, maar dat zei niets. Kom, 't was natuurlijk dwaasheid! Waarom moesten Doortje van Ellemeet, een geboren Zeeuwsche, en Louise de Montlévin, een Francaise dezelfde persoon zijn ? Onzin! Alsof er niet meer dan een jong meisje op de wereld zou zijn met een verminkten pink. En toch ... en tooh ...

Hij verbond Doortje's hand en vroeg toen: „Hoe kom je aan dien korteren pink en dien stijven vinger P"

„O die heb ik mijn heele leven gehad ... ik héb er niets geen last van ... pianospelen doe ik niet en dus.. .," besloot Doortje lachende; toch deed de brandwonde veel pijn, maar ze wilde zich tegenover Dubois graag goed houden.

„Zoo... mee geboren?" zei Dubois luchtig, als van een onaangenamen twijfel ontheven.

„Dat is te zeggen... zoolang ik mij herinneren kan, heb ik het gehad. Soms staat me wel flauwtjes iets voor den geest van een ongeluk en ik heb er tante ook een paar maal naar gevraagd, maar die zei, dat ik me dat verbeelden moest. Zie zoo, dank u, nu zal het wel weer gaan."

Dubois schonk dien dag maar halve aandacht aan zijn werk; meer en meer kreeg hij de overtuiging, die echter op zeer zwakke gronden berustte, dat Doortje van Ellemeet zijn nichtje moest zijn.

Hij besloot den volgenden dag een bezoek te brengen aan juffrouw Lodewijksz om te trachten iets meer aangaande Doortje's verleden te weten te komen. Om 10 uur was hij al in Vlissingen.

Lankhurst was weer vrij goed ter been en had de gastvrije woning van de oude juffrouw verlaten, om elders te gaan wonen.

De dame ontving den graaf aanvankelijk vrij stijfjes; zij hield niet van de Franschen en Dubois was een Franschman

Sluiten