Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van top tot teen. Maar zij herinnerde zich, dat hij Lankhurst behandeld had en dat hij thans een der geneesheeren van het Engelsche hospitaal was; zij ontdooide dus wat en noodigde Dubois te gaan zitten; het was haar nog niet bekend dat de dokter eigenlijk de Montlévin heette.

„Het is een geluk dat ik u hier ontvangen kan; in het huis van mijn buurman rechts, den notaris, is alles in puin geschoten door onze vrienden, de Engelschen; bij ons heeft de schade zich gelukkig bepaald tot een paar vernielde kamers; spoedig ga ik tijdelijk weg, terwijl hier de boel hersteld wordt."

„Gelukkig dat ik u dan van daag nog hier tref! En u zelf bent er ongedeerd afgekomen wat wel het voornaamste is," zei Dubois hoffelijk. „Maar ik wilde u graag iets vragen over uw nichtje en pleegkind, juffrouw Doortje, madame, als u 't mij toestaat."

„Het is niet met mijn wil geweest, mijnheer, dat zij zich in die ziekenbarakken begeven heeft, een jonge juffrouw van haar stand en opvoeding hoort daar niet thuis. Maar Doortje heeft een koppigen aard en weet wat zij wil, dus moest ik wel..."

„Zij doet daar prachtig werk," viel Dubois haar in de rede, „zij is gezond en sterk en tot nu toe vrij gebleven van koorts, zeker omdat zij een geboren Zeeuwsche is. Ik vergis me immers nietP" vroeg Dubois, haar scherp aanziend.

Juffrouw Lodewijksz verbleekte heel even, aarzelde een secunde maar zei toen:

„Ja zeker."

f: Toch was die aarzeling Dubois niet ontgaan en hij vroeg dan ook verder:

„Haar ouders zijn beide overleden?"

't Scheen dat juffrouw Lodewijksz een strijd voorzag; zij richtte zich rechter op, haar gelaat nam een strakke uitdrukking aan en zij antwoordde:

„Beiden gestorven, mijn zuster en mijn schoonbroeder. TJ schijnt wel veel belang in Doortje te stellen!"

„Dat is te zeggen... een dochtertje van mijn overleden broer is, toen zij twee jaar was, hier of in het zuiden van Engeland vermist geraakt en nimmer teruggevonden. Het zou mogelijk zijn dat... hadden Doortje's ouders geen andere kinderen ?"

„Neen, Doortje was eenig kind."

Sluiten