Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijk dat het in niets op de gestorven kleine leek en evenmin op Govert of Hendrika. 't Was een lief, aanhalig schepseltje en daar God mij echtelijk geluk noch kinderzegen geschonken had hield ik het bij mij, want ik houd veel van kinderen. Weldra had het kind goéd Hollandsch geleerd . . . Wel bleek het me dat het vrij goed Fransch en Engelsch verstond, maar opzettelijk maakte ik nooit van deze talen gebruik tegen Doortje.

Ziedaar alles wat ik u vertellen kan," besloot juffrouw Lodewijksz haar lang verhaal. „Ik heb de belofte aan mijn gestorven zuster gebroken. God moge 't mij vergeven, maar ik wilde niet langer onwaarheid spreken tegenover u, haar naaste familiebetrekking — want het staat voor mij vrijwel vast dat u haar oom zijt — mijn geweten langer met een leugen bezwaren.

Tante Doortje stierf nu twaalf jaar geleden en Doortje erfde haar geheele vermogen, op een paar legaten na. Ze weet er nog niets van ..."

De Montlévin had het verhaal van de oude dame met stijgende belangstelling aangehoord.

Er was geen twijfel mogelijk . . . Doortje van Ellemeet was zijn nichtje Louise de Montlévin en waar die ontdekking in alle opzichten met zijn wenschen overeenstemde, kwam het niet bij hem op, nog naar meerdere bewijzen te zoeken.

Ontroerd stond hij op en drukte juffrouw Lodewijksz hartelijk de hand.

„Ik dank u voor hetgeen u mij verteld hebt," zei hij aangedaan, „dat het een moeilijke taak voor u was begrijp ik volkomen, maar u hebt uw plicht gedaan. Wat er verder gebeuren zal, hangt natuurlijk van Doortje af. Of zij die erfenis aanvaarden zal? Als ik haar goed beoordeel betwijfel ik het, maar eerst zal ik haar alles vertellen en dan haar meening vragen. Ik kan niet anders dan u hartelijk dankzeggen voor al de liefde en goedheid die u zooveel jaren lang aan Doortje bewezen hebt, terwijl u toch wist, dat zij u niet in den bloede bestond."

„Ik heb haar liefgehad alsof het mijn eigen kind was," zei juffrouw Lodewijksz schreiende „en zij heeft mij die liefde altijd dubbel en dwars vergolden. Ik begrijp dat ik haar

Sluiten