Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloofde. Arm schepseltje!" Ik dacht dat zij al naar Engeland terug was.

„Neen, zij is in huis bij den dokter... ze is natuurlijk erg verdrietig en onder den indruk ... het zou geloof ik het beste zijn als zij zoo spoedig mogelijk naar Engeland terugging. Zij voelt zich hier niet t'huis ... ze kwijnt weg..."

„Ik zal probeeren of ik haar helpen kan ..."

„Goed, doe dat. Maar nu moet ik weer aan mijn werk," zei Doortje „ik heb nog ontzaglijk veel te doen. Kom over een paar dagen maar weer eens terug; misschien dat je den dokter dan ook ontmoeten zult." Ze drukte hem de hand, gaf hem een vriendelijk knikje en haastte zich weg, Lankhurst teleurgesteld achterlatend.

Waarom kon zij hem niet wat meer tijd schenken? Altijd was zij gehaast, opgaande in haar werk!

Met loome schreden sloeg hij den weg in naar Middelburg. Daar aangekomen begaf hij zich naar het huis, waar volgens aanduiding van Doortje, Dubois en Emily woonden en vroeg of juffrouw Hawkins thuis was. Mijnheer Lankhurst wilde haar graag even spreken ...

Even later werd hij bij haar binnengelaten. Emily ontving hem met een blos op de wangen, een van blijdschap stralend gelaat en glinsterende oogen. Wel vond Lankhurst dat zij magerder en ook wat bleeker was geworden, maar haar schoonheid werd er door verhoogd en haar gelaat had een edeler en beschaafder uitdrukking gekregen.

„Dag Emily," begroette hij haar opgewekt „ik wist niet dat je hier was, anders had ik je al lang eens opgezocht. Maar ik ben invalide geweest ,en daardoor een poosje buiten staat me vrij te bewegen."

Emily schrikte en vroeg angstig: , „Bent u ziek geweest? Toch niet ernstig?" Als hij eens gestorven ware ... ze keek hem onderzoekend aan. , Lankhurst glimlachte om haar bezorgdheid. „Een kleine wonde aan het been tijdens het beleg van Vlissingen opgeloopen, niet heel ernstig, het is weer zoo goed als genezen. Maar hoe heb je het hier? Mag ik?" en hij nam een stoel.

„O foei, ik heb u niet eens gevraagd om te gaan zitten en dat terwijl u een pijnlijken voet hebt. Maar ik ben ook zoo

Sluiten