Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na zijn vertrek bleef zij roerloos staan, ze hoorde hem de trap afgaan, de buitendeur openen, daarna sluiten.

Hij was heengegaan ... voor goed ...

Dat was dus het weerzien geweest, waarnaar zij zoo vurig verlangd had. Een andere vrouw, een dame uit zijn eigen stand, had zijn liefde gewonnen... hij dacht niet meer aan Emily, dat was haar uit alles duidelijk gebleken. Zij herinnerde zich zijn afscheid uit Dover, toen hij haar vaarwel gekust had, de nachtelijke wandeling van Vlissingen naar Middelburg, toen zij zijn arm tegen haar borst gevoeld had ... en nu... een paar vriendelijke woorden, die haar scherper door de ziel sneden dan de ruwste bejegening gedaan kon hebben, een handdruk en .... niets ...'. meer. Zij liet zich in een stoel vallen en barstte in een hevig, onbedaarlijk snikken uit, wanhopig en ontroostbaar.

Lankhurst voelde zich min of meer opgelucht toen hij het huis van den wolhandelaar verlaten had.

Hij had Emily vreemd, stil en onnatuurlijk gevonden. Het sprak van zelf, dat zij diep onder den indruk was van het treurige sterven van haar verloofde ... maar toch ... over hem had zij bijna niet gesproken... Zij was lusteloos... zonderling...

Lankhurst schreef het toe aan heimwee... als zij maar eerst in Engeland terug was... Toch, in Vlissingen was zij heel anders geweest, veel opgewekter, flinker en levendiger, 't Is waar, zij was ziek geweest en misschien dus nog wat slap en futloos.

In elk geval was hij blij dat het bezoek achter den rug was; hij zou met Dubois spoedig een plan ontwerpen om Emily naar. Dover terug te voeren.

En verder dacht hij niet meer aan de jonge Engelsche, maar aan Doortje yan Ellemeet.

Overmorgen zou hij weer naar Dishoek gaan en dan mo├ęst Doortje hem een half uurtje" schenken, dat wilde hij pertinent; hij zou zich niet weer als een kwajongen laten wegzenden ...

De volgende dag kroop langzaam voor hem om.

Daags daarna stond Lankhurst vroeg op om een wandeling lang den oever van de Schelde te maken, alvorens zich naar het hospitaal te begeven.

Sluiten