Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen was hij op ongeveer vijftien, twaalf pas van de hut gekomen ... daar werd zijn aandacht getrokken door een klikkend geluid, als van metaal op metaal. Hij keek op en zag het gemeene gezicht van "Wilton, wiens pistool geweigerd had... Maar deze richtte zich thans in zijn volle lengte op en mikte nogmaals op Lankhurst. In zijn zenuwachtige haast verzuimde hij goed te richten, trok af en de kogel vloog langs Lankhurst heen.

De kapitein begreep, dat het om zijn leven tc doen was en snelde op den Haai toe. Deze wierp met een vloek zijn thans onnut pistool op den grond, greep zijn matrozenmes om Lankhurst te lijf te gaan.

De kapitein was slechts met een stok gewapend en wist zich hiermede een korten tijd den man van het lijf te houden, doch de Haai, ziedend van woede en drift, drong zoo hevig op dat Lankhurst zijn stok wegwierp en het op een worsteling liet aankomen.

"Weldra hadden de beide mannen elkaar omvat; zonder geluid te geven .worstelde ieder voor zich om den ander op den grond te werpen. De Haai was reuzensterk en zwaargebouwd, Lankhurst tengerder maar deze bezat een meer geoefend lichaam en was veel behendiger.

Het gelukte hem den pols van den Haai te grijpen en die zoo te wringen dat de punt van het dreigende mes van hem afgekeerd kwam.

De strijd was fel en taai; ieder der worstelenden wist, dat het om zijn leven ging en gaf geen kamp al pakte de vermoeidheid hem ook afmattend aan.

Ten slotte gelukte het den Haai, Lankhurst op de knieƫn te werpen en zich vooroverbuigend zag hij met een zegevierenden blik zijn slachtoffer aan, al kon hij zijn pols nog niet los maken uit Lankhurst's greep.

De kapitein haalde diep adem als om al zijn krachten te verzamelen; met de linkerhand greep hij plotseling den Haai achter de knie en trok met een hevigen ruk zichzelf met kracht naar boven.

De Haai verloor het evenwicht, struikelde en sloeg met geweld achterover, Lankhurst die bovenop hem viel meetrekkend. Maar tevens stootte hij zich daarbij zijn eigen, breede

Sluiten