Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te peinzen naar den aard van ieder ding, — ook 't peinzen is gewin, zij 't met gering begrip en onderscheiden <— u moog' uit dit spel een lief en wel-vertrouwd geluid

naar boven wellen als een eens-gekend verdonkerd lied, waarvan men lang ontwend is aan de woorden en de zoete wijs. Gij allen, 't zij uw leven onder grijs-

gedekten wolkedruk verloren ligt van ongevonden troost, 't zij uw gezicht drage afglans van onthuld geheimenis waartoe de blijde ziel gestegen is, —

verdoolden en gezegenden, als gij de laatste van deez' wisselende rij hebt zien versehrijden, en herinnering die waas van teerheid weeft om ieder ding,

u mooglijk schenke een eenzaam zielekind, wil 't niet verwerpen, maar het koestren in 't warmende dons van uw gedachte en droom, dat diepe vrede over uw zielen koom.

Want eendre deernis over allen daalt, die vloekt, die bidt, die recht gaat of die dwaalt. Wie lief heeft, trouw is en gelooft, verwint; nu opent oor en oog, het spel begint.

EERSTE HANDELING.

(Open plek in het bosch, voor het huis van de melaatschen. — Zeer donkere avond. — Silvio en Tobias komen op).

Tobias. Niet verder! •— waartoe dient het zwerven in deze onbekende, kneed'bre duisternis?

Sluiten