Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der rechtsche coalitie behoeft daar niet te worden gelet.

Dergelijke dwaalbegrippen hebben er toe geleid, dat bij de keuze van Gemeenteraadsleden vaak een andere maatstaf wordt aangelegd dan bij die voor andere vertegenwoordigende lichamen; dat onze katholieke Gemeenteraadsleden in redevoeringen en bij het uitbrengen van hun stem soms komen tot conclusiën, die, wel beschouwd, niet kunnen worden aanvaard; dat onze katholieke kiezers door ds somtijds door de katholieke Gemeenteraadsleden aangenomen houding, door het in belangrijke zaken tegen elkander instemmen, het spoor te eenenmale bijster raken, en niet meer begrijpen, waarom zij zich nog voor de verkiezing van katholieke Gemeenteraadsleden warm hebben te maken.

Gelukkig is men tot het inzicht gekomen, dat daarin verandering moet worden gebracht, en wel zeer spoedig.

Alom toch wordt het uitgeroepen, dat een tijdvak van wereldgesehiedïnis is afgesloten, dat we een nieuwen tijd tegengaan.

Voor wien niet met blindheid geslagen is, moet het overduidelijk wezen, dat nu reeds binnen en buiten onze landsgrenzen alU krachten worden ingespannen om in dien nieuwen tijd de volkeren te sturen in een richting, die hun nog grootere ellende zal bezorgen, dan de schijnschoone beschaving der 18e eeuw ze heeft gebracht. Aan ons derhalve de taak te zorgen, dat die nieuwe tijd kome te staan in het teeken van het Kruis, dat die nieuwe tijd zij een christelijke en zóó, maar ook zóó alleen, ons volk tot heil en zegen worde.

Sluiten