Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. In de derde groep treffen wij onder meer:

a. de verhouding der Gemeente tot haar personeel;

b. de verhouding der Gemeente tot de organisaties;

c. de verhouding der Gemeente tot de standen.

IV. In de vierde groep ontmoeten wij:

a. de administratie der Gemeente;

b. de bedrijven;

c. de belastinheffing.

Niet zonder opzet is uw Commissie uit zooveel leden saamgesteld, want bij den omvang der stof is verdeeling noodzakelijk en wellicht kan de indeeling die ik u noemde, eenige diensten bewijzen bij de onder-groepeeping uwer Commissie in verschillende Sub-Commissies..

Met den wensch, dat het uwe Commissie gelukken moge te voldoen aan de groote verwachtingen die van Uw arbeid verwacht worden, open-ik de werkzaamheden uwer Commissie.

Sluiten