Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Maatregelen worden getroffen tegen de z.g. schandaalcolportage.

13. Krachtig worde opgetreden tegen de voortgaande verwildering der straatjeugd.

II. Zondagheiliging en Zondagsrust.

14. Met alle ten dienste staande middelen worden de heiliging en viering van den Zondag bevorderd en de Zondagsrust verzekerd.

15. Voor een ongestoorde uitoefening der godsdienstoefeningen en sluiting op den Zondag van openbare gelegenheden van vermaak tot b.v. 1 uur in den namiddag worde gezorgd. Muziekuitvoeringen, wedstrijden, tentoonstellingen e.d. worden vóór gemeld uur niet toegelaten.

16. Bij subsidiëering van ontspanningsvereenigingen en openbare vermakelijkheden worde de voorwaarde gesteld, dat het aanvangsuur op Zondagen niet vroeger worde gesteld dan op 1 uur in den namiddag.

17. Winkelsluiting met verbod van venten op Zondag worde ingevoerd.

III. Alcoholisme en drankbestrijding.

18. Krachtig worde de hand gehouden aan de bestaande Rijkswetten tegen het alcoholisme.

19. Het aantal drankgelegenheden worde beperkt. '§

Sluiten