Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. De aanwezigheid van sterken drank op gemeentewerken en in gemeentebedrijven worde verboden.

21. Steun worde verleend aan vereenigingen, die drankbestrijding beoogen.

22. Consultatiebureaux voor drankzuchtigen en alcoholvrije lokalen worden gesteund of, zoo noodig, opgericht.

23. Bepalingen worden vastgesteld inzake het bezoeken van ā€˛verloflokalen.

B. Onderwijs.

24. De Gemeente onthoude zich van alle maatregelen, welke de ontwikkeling van het vrije onderwijs zouden kunnen belemmeren. Alles worde gedaan wat het onderwijs in den ruimsten zin des woords kan bevorderen.

25. Er worde gestreefd naar onderwijsRijkszaak.Zoolang aan de Gemeente echter nog zelf een taak is toebedeeld op het gebied van het lager-, middelbaar en hooger onderwijs, worde er voor gezorgd, dat dit zoo goed mogelijk Zij.

26. Alle takken van onderwijs worden met alle dienstige middelen gesteund. Waar het particulier initiatief te kort schiet, richte de Gemeente zelf scholen en cursussen op en onderhoude ze.

27. Bureaux voor beroepskeuze Worden gesteund of, zoo noodig, door de Gemeente zelf opgericht.

Sluiten