Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. Inrichtingen voor speciaal onderwijs, zooals die voor zieke en achterlijke kinderen, voor blinden, dooven en doofstommen worden gesteund.

In alle dergelijke gevallen worde het beginsel gehandhaafd: particulier initiatief regel, de o verheidaanvulling.

29. Door juiste keuze van het onderwijzend personeel, nauwkeurige omschrijving van plichten en rechten van hoofden van scholen en van onderwijzers en het handhaven eener werkzame leiding aan elke school worde gezorgd, dat het onderwijs bevorderlijk zij aan degelijke ontwikkeling, openbare orde en goede zeden.

30. Onbekrompen worde gezorgd voor bezoldiging van alle dienaren van het onderwijs.

Onder dezen worde een goede geest gehandhaafd, o.a. door het personeel te hooren bij de regeling der scho ol zaken (adviseerende schoolvergaderingen).

31. Uitdrukkelijk erkennende, dat dit alles een heilige plicht der ouders is, zal bij gebleken onvermogen pf absoluten onwil der ouders, voor kindervoeding en -kleeding, schoolbaden, buitenscholen, schoolwandelingen en schoolreisjes, in één woord voor alles, wat de lichamelijke opvoeding der jeugd betreft, het particulier initiatief worden gesteund en trede, bij gebreke daarvan, de overheid zelf op.

32. De opleiding van leerkrachten voor de lichamelijke opvoeding en de

Sluiten