Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging of toepassing dier voorwaarden niet plaats heeft, dan nadat vooraf schriftelijk het oordeel der betreffende vakvereeniging is gevraagd en deze, na verloop van voldoenden tijd voor voorbereiding en bespreking in eigen kring, de gelegenheid is gegeven tot verder overleg.

3. Hoewel de Gemeente als werkgeefster meer vastheid en zekerheid en arbeidsgelegenheid biedt en beter voorziet in leniging der ouderdomszorgen, zij dit nimmer een reden om den gemeente-werkman of -ambtenaar minder loon of meer arbeidstijd te geven dan in dienst der particulieren geldt.

4. De ambtenaar en arbeider hebben recht op premievrij eigen-, weduween weezenpensioen.

5. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden, niet het minst wat de indeeling van den arbeid en de eischen der hygiƫne betreft, doch ook in de gezagsverhoudingen, werke de Gemeente opvoedend, dat is ten voorbeeld der vrije gemeenschap.

6. Voor klachten, den persoon van den ambtenaar of den arbeider betreffend, sta persoonlijk beroep op zijn chef en hoofd van tak van dienst open. Voor klachten, dienst en arbeidsvoorwaarden betreffende, zij de vakvereeniging pleitbezorgster.

7. Het z.g. georganiseerd overleg worde verbeterd en uitgebreid.

8. De erkenning van en het overleg

Sluiten