Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor een gewone arbeidskracht worde deze waarde nimmer gesteld op een lager bedrag dan hetgeen noodig is voor het personeel om een familie met gemiddeld aantal kinderen behoorlijk te onderhouden.

12. Het loon van het personeel der Gemeente worde niet vastgesteld in vage formulen, doch in omlijnde bepalingen, met vermelding der tarieven, wijze van uitbetaling, eventueele periodieke verhoogingen, enz.

III. Arbeidsduur.

13. De arbeidsduur van het personeel der Gemeente worde zoodanig geregeld, dat daardoor bij dat personeel niet worden geschaad de lichamelijke en geestelijke welstand, noch het gezinsleven, nĂ³ch het godsdienstig en zedelijk leven, noch de vreugde in den arbeid.

Opdat deze belangen niet worden geschaad, worden bij de vaststelling der arbeidsvoorwaarden voorschriften gegeven aangaande den maximum arbeidsduur in den zin van den acht-urigen werkdag en de 45-urige werkweek, worde het werken door gemeentepersoneel ten behoeve van particulieren verboden, de nachtarbeid en het overwerk tot de hoogst noodige gevallen beperkt, zooveel mogelijk de Zondagsrust bevorderd, waar geen onoverkomelijke bezwaren daartegen bestaan de vrije Zaterdagmiddag ingevoerd en een jaarlijksch verlof verleend met behoud van loon, al

Sluiten