Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor gemeentelijke exploitatie komen in aanmerking: waterleiding, gasfabrieken, electrische centrales, telefoon, havens, dokken, tram, bad- en zweminrichtingen en dergelijke.

11. Het maken van winst of het streven om de gemeentebedrijven als verkapte belastingen aan te wenden, worde nooit alleen reden tot het monopoliseeren van een bedrijf.

12. De exploitatie der bedrijven door de Gemeente geschiede steeds zoo economisch mogelijk.

13. Winst om wille van de winst zij bij ten bate der ingezetenen geƫxploiteerde bedrijven uitgesloten.

14. Zooveel mogelijk worde bij de vaststelling der tarieven rekening gehouden met de draagkracht der verbruikers.

15. Het minimum-tarief worde echter niet lager gesteld dan de kostprijs.

16. Waar de Gemeente zich onthoudt van het in eigen beheer exploiteeren van diensten van openbaar nut, worde er bij het verleenen van concessies voor goede arbeidsvoorwaarden gezorgd en er tegen gewaakt dat buitensporig hooge winsten kunnen worden gemaakt door de aandeelhouders ten nadeele van de inwoners der Gemeente.

17. Bij de exploitatie van gemeentelijke bedrijven worde zooveel mogelijk vermeden den middenstand schade toe te brengen.

Sluiten