Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen het hunne hebben bijgedragen.

24. Inkomen uit kapitaal worde zwaarder getroffen dan inkomen uit arbeid.

25. Waar de taak der Gemeente, vooral op maatschappelijk terrein, zich voortdurend uitbreidt, worde gestreefd naar verruiming van het belastinggebied der Gemeente.

26. Alleen voor die uitgaven, welke over een langer tijdsverloop kunnen worden verdéeld in verband met de werken, die er voor tot stand worden gebracht, worden geldleeningen aangegaan.

27. Voor zoover het Rijk niet voorziet in de dekking van het tekort, dat ontstaan is in de oorlogsjaren door de buitengewone stijging van vele gewone uitgaven en het derven of sterk dalen van onderscheidene gewone inkomsten tengevolge van den bijzonderen toestand, zal daarvoor dekking door geldleening noodzakelijk zijn.

Deze geldleeningen moeten echter op zoo kort mogelijken termijn worden gesloten.

Sluiten