Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE. *)

OPGAVE der punten, welke in een Arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel dienen te worden geregeld en vastgesteld i

1. Omschrijving op wien het reglement van toepassing is, met zoo weinig mogelijk uitzonderingen.

2. Duidelijke omschrijving van de wijze waarop de aanstelling wordt verleend.

3. De aanstellingen worden verleend door Burgemeester en Wethouders.

4. Na 52 weken dienst volgt eene vaste aanstelling.

5. Onderscheiding van de ambtenaren en werklieden in vaste en voorloopig aangestelde en losse, zoomede jeugdige personen.

6. De aanstelling moet vermelden: naam, woonplaats, functie, Icon met bijschrijving van de daarin gebrachte wijzigingen en of de betrokkene aangewezen is voor gewonen, dag-, nacht- of Zondagsdienst.

7. Het geneeskundig onderzoek ge-

*) Uitsluitend bedoeld als leiddraad.

De Commissie houdt niet voor alle omstandigheden vast aan de in deze bijlage opgenomen getallen.

Sluiten